Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wicked" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "onda" till svenska språket

EnglishSwedish

Wicked

[Ond]
/wɪkəd/

adjective

1. Morally bad in principle or practice

  synonym:
 • wicked

1. Moraliskt dåligt i princip eller praxis

  synonym:
 • elak

2. Having committed unrighteous acts

 • "A sinful person"
  synonym:
 • sinful
 • ,
 • unholy
 • ,
 • wicked

2. Att ha begått orättfärdiga handlingar

 • "En syndig person"
  synonym:
 • syndig
 • ,
 • ohelig
 • ,
 • elak

3. Intensely or extremely bad or unpleasant in degree or quality

 • "Severe pain"
 • "A severe case of flu"
 • "A terrible cough"
 • "Under wicked fire from the enemy's guns"
 • "A wicked cough"
  synonym:
 • severe
 • ,
 • terrible
 • ,
 • wicked

3. Intensivt eller extremt dåligt eller obehagligt i grad eller kvalitet

 • "Svår smärta"
 • "Ett allvarligt fall av influensa"
 • "En fruktansvärd hosta"
 • "Under ond eld från fiendens vapen"
 • "En elak hosta"
  synonym:
 • svår
 • ,
 • fruktansvärt
 • ,
 • elak

4. Naughtily or annoyingly playful

 • "Teasing and worrying with impish laughter"
 • "A wicked prank"
  synonym:
 • arch
 • ,
 • impish
 • ,
 • implike
 • ,
 • mischievous
 • ,
 • pixilated
 • ,
 • prankish
 • ,
 • puckish
 • ,
 • wicked

4. Styggt eller irriterande lekfullt

 • "Retande och oroande med oförskämt skratt"
 • "Ett elakt spratt"
  synonym:
 • båge
 • ,
 • oförskämd
 • ,
 • implike
 • ,
 • busig
 • ,
 • pixlig
 • ,
 • skojig
 • ,
 • puckig
 • ,
 • elak

5. Highly offensive

 • Arousing aversion or disgust
 • "A disgusting smell"
 • "Distasteful language"
 • "A loathsome disease"
 • "The idea of eating meat is repellent to me"
 • "Revolting food"
 • "A wicked stench"
  synonym:
 • disgusting
 • ,
 • disgustful
 • ,
 • distasteful
 • ,
 • foul
 • ,
 • loathly
 • ,
 • loathsome
 • ,
 • repellent
 • ,
 • repellant
 • ,
 • repelling
 • ,
 • revolting
 • ,
 • skanky
 • ,
 • wicked
 • ,
 • yucky

5. Mycket offensiv

 • Väcker motvilja eller avsky
 • "En äcklig lukt"
 • "Osmakligt språk"
 • "En avskyvärd sjukdom"
 • "Tanken på att äta kött är avvisande för mig"
 • "Revolterande mat"
 • "En elak stank"
  synonym:
 • äckligt
 • ,
 • osmaklig
 • ,
 • ful
 • ,
 • avskyvärt
 • ,
 • avskyvärd
 • ,
 • avstötande medel
 • ,
 • avstötande
 • ,
 • upprörande
 • ,
 • skanky
 • ,
 • elak
 • ,
 • yucky

Examples of using

How could it happen all by itself? It seems someone's wicked design is involved here.
Hur kunde det hända helt av sig självt? Det verkar som om någons elaka design är inblandad här.
Murder is a wicked crime.
Mord är ett ondskefullt brott.