Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "whispering" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "viskande" till svenska språket

EnglishSwedish

Whispering

[Viskande]
/wɪspərɪŋ/

noun

1. A light noise, like the noise of silk clothing or leaves blowing in the wind

  synonym:
 • rustle
 • ,
 • rustling
 • ,
 • whisper
 • ,
 • whispering

1. Ett lätt ljud, som ljudet från sidenkläder eller löv som blåser i vinden

  synonym:
 • prassla
 • ,
 • prasslande
 • ,
 • viska
 • ,
 • viskande

2. Speaking softly without vibration of the vocal cords

  synonym:
 • whisper
 • ,
 • whispering
 • ,
 • susurration
 • ,
 • voicelessness

2. Talar mjukt utan vibrationer av stämbanden

  synonym:
 • viska
 • ,
 • viskande
 • ,
 • uppskjutning
 • ,
 • röstlöshet

adjective

1. Making a low continuous indistinct sound

 • "Like murmuring waves"
 • "Susurrant voices"
  synonym:
 • murmuring
 • ,
 • susurrant
 • ,
 • whispering

1. Att göra ett lågt kontinuerligt otydligt ljud

 • "Som mumlande vågor"
 • "Susurranta röster"
  synonym:
 • mumlande
 • ,
 • susurrant
 • ,
 • viskande

Examples of using

I heard my parents whispering last night.
Jag hörde mina föräldrar viska igår kväll.