Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "whipping" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "piska" till svenska språket

EnglishSwedish

Whipping

[Piskning]
/wɪpɪŋ/

noun

1. Beating with a whip or strap or rope as a form of punishment

  synonym:
 • whipping
 • ,
 • tanning
 • ,
 • flogging
 • ,
 • lashing
 • ,
 • flagellation

1. Att slå med en piska eller rem eller rep som en form av straff

  synonym:
 • piskning
 • ,
 • garvning
 • ,
 • surrning
 • ,
 • flagellation

2. A sound defeat

  synonym:
 • thrashing
 • ,
 • walloping
 • ,
 • debacle
 • ,
 • drubbing
 • ,
 • slaughter
 • ,
 • trouncing
 • ,
 • whipping

2. Ett sunt nederlag

  synonym:
 • tjafsande
 • ,
 • vältrade sig
 • ,
 • debacle
 • ,
 • drubbing
 • ,
 • slakt
 • ,
 • trunkande
 • ,
 • piskning

3. A sewing stitch passing over an edge diagonally

  synonym:
 • whipstitch
 • ,
 • whipping
 • ,
 • whipstitching

3. En sysöm som passerar över en kant diagonalt

  synonym:
 • pisksöm
 • ,
 • piskning

4. The act of overcoming or outdoing

  synonym:
 • beating
 • ,
 • whipping

4. Handlingen att övervinna eller överträffa

  synonym:
 • stryk
 • ,
 • piskning

adjective

1. Smart and fashionable

 • "Snappy conversation"
 • "Some sharp and whipping lines"
  synonym:
 • snappy
 • ,
 • whipping

1. Smart och moderiktig

 • "Snappy konversation"
 • "Några vassa och piskande linjer"
  synonym:
 • knäpp
 • ,
 • piskning