Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "welt" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "welt" till svenska språket

EnglishSwedish

Welt

[Welt]
/wɛlt/

noun

1. A raised mark on the skin (as produced by the blow of a whip)

 • Characteristic of many allergic reactions
  synonym:
 • wale
 • ,
 • welt
 • ,
 • weal
 • ,
 • wheal

1. Ett upphöjt märke på huden (som produceras av ett slag av en piska)

 • Kännetecknande för många allergiska reaktioner
  synonym:
 • wale
 • ,
 • välta
 • ,
 • väla
 • ,
 • valp

2. A raised or strengthened seam

  synonym:
 • welt

2. En upphöjd eller förstärkt söm

  synonym:
 • välta

verb

1. Beat severely with a whip or rod

 • "The teacher often flogged the students"
 • "The children were severely trounced"
  synonym:
 • flog
 • ,
 • welt
 • ,
 • whip
 • ,
 • lather
 • ,
 • lash
 • ,
 • slash
 • ,
 • strap
 • ,
 • trounce

1. Slå hårt med en piska eller spö

 • "Läraren piskade ofta eleverna"
 • "Barnen var svårt trunkna"
  synonym:
 • pisk
 • ,
 • välta
 • ,
 • piska
 • ,
 • lödder
 • ,
 • frans
 • ,
 • hugga
 • ,
 • rem
 • ,
 • tappa

2. Put a welt on

 • "Welt the shoes"
  synonym:
 • welt

2. Sätt på en welt

 • "Welt skorna"
  synonym:
 • välta