Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "welfare" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "välfärd" till svenska språket

EnglishSwedish

Welfare

[Välfärd]
/wɛlfɛr/

noun

1. Governmental provision of economic assistance to persons in need

 • "She lives on welfare"
  synonym:
 • social welfare
 • ,
 • welfare
 • ,
 • public assistance

1. Statligt tillhandahållande av ekonomiskt bistånd till personer i nöd

 • "Hon lever på välfärden"
  synonym:
 • social välfärd
 • ,
 • välfärd
 • ,
 • offentligt bistånd

2. Something that aids or promotes well-being

 • "For the benefit of all"
  synonym:
 • benefit
 • ,
 • welfare

2. Något som hjälper eller främjar välbefinnande

 • "Till gagn för alla"
  synonym:
 • förmån
 • ,
 • välfärd

3. A contented state of being happy and healthy and prosperous

 • "The town was finally on the upbeat after our recent troubles"
  synonym:
 • wellbeing
 • ,
 • well-being
 • ,
 • welfare
 • ,
 • upbeat
 • ,
 • eudaemonia
 • ,
 • eudaimonia

3. Ett tillfredsställt tillstånd av att vara lycklig och frisk och välmående

 • "Staden var äntligen på topp efter våra senaste problem"
  synonym:
 • välbefinnande
 • ,
 • välfärd
 • ,
 • upbeat
 • ,
 • eudaemonia
 • ,
 • eudaimonia

Examples of using

We are committed to our country's welfare.
Vi är engagerade i vårt lands välfärd.
I'll live on welfare.
Jag ska leva på välfärden.
I work for public welfare.
Jag arbetar för allmän välfärd.