Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "welcome" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "välkommen" till svenska språket

EnglishSwedish

Welcome

[Välkommen]
/wɛlkəm/

noun

1. The state of being welcome

 • "Don't outstay your welcome"
  synonym:
 • welcome

1. Tillståndet att vara välkommen

 • "Håll dig inte längre än ditt välkomnande"
  synonym:
 • välkommen

2. A greeting or reception

 • "The proposal got a warm welcome"
  synonym:
 • welcome

2. En hälsning eller mottagning

 • "Förslaget fick ett varmt välkomnande"
  synonym:
 • välkommen

verb

1. Accept gladly

 • "I welcome your proposals"
  synonym:
 • welcome

1. Acceptera gärna

 • "Jag välkomnar dina förslag"
  synonym:
 • välkommen

2. Bid welcome to

 • Greet upon arrival
  synonym:
 • welcome
 • ,
 • receive

2. Bud välkommen till

 • Hälsa vid ankomst
  synonym:
 • välkommen
 • ,
 • ta emot

3. Receive someone, as into one's house

  synonym:
 • welcome

3. Ta emot någon, som in i ens hus

  synonym:
 • välkommen

adjective

1. Giving pleasure or satisfaction or received with pleasure or freely granted

 • "A welcome relief"
 • "A welcome guest"
 • "Made the children feel welcome"
 • "You are welcome to join us"
  synonym:
 • welcome

1. Att ge nöje eller tillfredsställelse eller tas emot med nöje eller fritt beviljas

 • "En välkommen lättnad"
 • "En välkommen gäst"
 • "Fick barnen att känna sig välkomna"
 • "Du är välkommen att gå med oss"
  synonym:
 • välkommen

Examples of using

The whole school turned out to welcome Tom back.
Hela skolan visade sig välkomna Tom tillbaka.
Tom was welcome wherever he went.
Tom var välkommen vart han än gick.
"You're very welcome" replied the steward.
"Du är mycket välkommen" svarade stewarden.