Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "weekly" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "veckovis" till svenska språket

EnglishSwedish

Weekly

[Veckovis]
/wikli/

noun

1. A periodical that is published every week (or 52 issues per year)

  synonym:
 • weekly

1. En tidskrift som ges ut varje vecka (eller 52 nummer per år)

  synonym:
 • veckovis

adjective

1. Of or occurring every seven days

 • "A weekly visit"
 • "Weekly paper"
  synonym:
 • weekly
 • ,
 • hebdomadal
 • ,
 • hebdomadary

1. Av eller inträffar var sjunde dag

 • "Ett veckobesök"
 • "Veckopapper"
  synonym:
 • veckovis
 • ,
 • hebdomadal
 • ,
 • hebdomadary

adverb

1. Without missing a week

 • "She visited her aunt weekly"
  synonym:
 • hebdomadally
 • ,
 • weekly
 • ,
 • every week
 • ,
 • each week

1. Utan att missa en vecka

 • "Hon besökte sin moster varje vecka"
  synonym:
 • hebdomadalt
 • ,
 • veckovis
 • ,
 • varje vecka

Examples of using

Tom's commissions often exceed his weekly salary.
Toms provisioner överstiger ofta hans veckolön.
I'm a subscriber for a weekly journal.
Jag är prenumerant på en veckotidning.
There is no such thing, at this stage of the world’s history in America, as an independent press. You know it and I know it. There is not one of you who dare write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinions out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be foolish as to write honest opinions would be out on the streets looking for ano
Det finns inget sådant, i detta skede av världens historia i Amerika, som en oberoende press. Du vet det och jag vet det. Det finns inte en av er som vågar skriva era ärliga åsikter, och om ni gjorde det vet ni i förväg att det aldrig skulle dyka upp i tryck. Jag får betalt varje vecka för att jag håller mina ärliga åsikter borta från tidningen jag är kopplad till. Andra av er får liknande löner för liknande saker, och alla av er som skulle vara dumma att skriva ärliga åsikter skulle vara ute på gatorna och leta efter ano