Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wattle" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "wattle" till svenska språket

EnglishSwedish

Wattle

[Wattle]
/wɑtəl/

noun

1. A fleshy wrinkled and often brightly colored fold of skin hanging from the neck or throat of certain birds (chickens and turkeys) or lizards

  synonym:
 • wattle
 • ,
 • lappet

1. Ett köttigt skrynkligt och ofta färgglatt hudveck som hänger från halsen eller halsen på vissa fåglar (kycklingar och kalkoner) eller ödlor

  synonym:
 • wattle
 • ,
 • lappet

2. Framework consisting of stakes interwoven with branches to form a fence

  synonym:
 • wattle

2. Ramverk bestående av pålar sammanvävda med grenar för att bilda ett staket

  synonym:
 • wattle

3. Any of various australasian trees yielding slender poles suitable for wattle

  synonym:
 • wattle

3. Något av olika australiska träd som ger smala stolpar lämpliga för wattle

  synonym:
 • wattle

verb

1. Build of or with wattle

  synonym:
 • wattle

1. Bygg av eller med wattle

  synonym:
 • wattle

2. Interlace to form wattle

  synonym:
 • wattle

2. Sammanfläta för att bilda wattle

  synonym:
 • wattle

Examples of using

Nowadays, few ordinary city dwellers ever use the word "wattle".
Numera är det få vanliga stadsbor som någonsin använder ordet "wattle".