Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wasted" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "slöseri" till svenska språket

EnglishSwedish

Wasted

[Förspilld]
/westɪd/

adjective

1. Serving no useful purpose

 • Having no excuse for being
 • "Otiose lines in a play"
 • "Advice is wasted words"
 • "A pointless remark"
 • "A life essentially purposeless"
 • "Senseless violence"
  synonym:
 • otiose
 • ,
 • pointless
 • ,
 • purposeless
 • ,
 • senseless
 • ,
 • superfluous
 • ,
 • wasted

1. Tjänar inget användbart syfte

 • Har ingen ursäkt för att vara
 • "Otiosa repliker i en pjäs"
 • "Råd är bortkastade ord"
 • "En meningslös anmärkning"
 • "Ett liv i huvudsak meningslöst"
 • "Sanslöst våld"
  synonym:
 • otios
 • ,
 • meningslös
 • ,
 • överflödig
 • ,
 • bortkastat

2. Not used to good advantage

 • "Squandered money cannot be replaced"
 • "A wasted effort"
  synonym:
 • squandered
 • ,
 • wasted

2. Inte van vid god fördel

 • "Slängda pengar kan inte ersättas"
 • "En bortkastad insats"
  synonym:
 • slösas bort
 • ,
 • bortkastat

3. (of an organ or body part) diminished in size or strength as a result of disease or injury or lack of use

 • "Partial paralysis resulted in an atrophied left arm"
  synonym:
 • atrophied
 • ,
 • wasted
 • ,
 • diminished

3. (av ett organ eller en kroppsdel) minskad i storlek eller styrka till följd av sjukdom eller skada eller bristande användning

 • "Partiell förlamning resulterade i en atrofierad vänster arm"
  synonym:
 • atrofierad
 • ,
 • bortkastat
 • ,
 • förminskats

4. Very thin especially from disease or hunger or cold

 • "Emaciated bony hands"
 • "A nightmare population of gaunt men and skeletal boys"
 • "Eyes were haggard and cavernous"
 • "Small pinched faces"
 • "Kept life in his wasted frame only by grim concentration"
  synonym:
 • bony
 • ,
 • cadaverous
 • ,
 • emaciated
 • ,
 • gaunt
 • ,
 • haggard
 • ,
 • pinched
 • ,
 • skeletal
 • ,
 • wasted

4. Mycket tunn särskilt från sjukdom eller hunger eller kyla

 • "Utmärglade beniga händer"
 • "En mardrömspopulation av magra män och skelettpojkar"
 • "Ögonen var utslitna och kavernösa"
 • "Små klämda ansikten"
 • "Höll livet i sin bortkastade ram endast genom dyster koncentration"
  synonym:
 • benig
 • ,
 • kadaver
 • ,
 • utmärglad
 • ,
 • mager
 • ,
 • hägg
 • ,
 • klämd
 • ,
 • skelett
 • ,
 • bortkastat

Examples of using

We were hurrying in order to make up for the wasted time.
Vi skyndade oss för att ta igen den bortkastade tiden.
We were wasted.
Vi var bortkastade.
I think we've wasted enough of our time.
Jag tror att vi har slösat bort tillräckligt med vår tid.