Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wart" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vårta" till svenska språket

EnglishSwedish

Wart

[Vårta]
/wɔrt/

noun

1. Any small rounded protuberance (as on certain plants or animals)

  synonym:
 • wart

1. Alla små rundade utsprång (som på vissa växter eller djur)

  synonym:
 • vårta

2. An imperfection in someone or something that is suggestive of a wart (especially in smallness or unattractiveness)

  synonym:
 • wart

2. En ofullkomlighet hos någon eller något som tyder på en vårta (särskilt i litenhet eller oattraktivitet)

  synonym:
 • vårta

3. (pathology) a firm abnormal elevated blemish on the skin

 • Caused by a virus
  synonym:
 • wart
 • ,
 • verruca

3. (patologi) en fast onormal förhöjd fläck på huden

 • Orsakad av ett virus
  synonym:
 • vårta
 • ,
 • verruca