Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "warranty" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "garanti" till svenska språket

EnglishSwedish

Warranty

[Garanti]
/wɔrənti/

noun

1. A written assurance that some product or service will be provided or will meet certain specifications

  synonym:
 • guarantee
 • ,
 • warrant
 • ,
 • warrantee
 • ,
 • warranty

1. En skriftlig försäkran om att någon produkt eller tjänst kommer att tillhandahållas eller kommer att uppfylla vissa specifikationer

  synonym:
 • garanti
 • ,
 • teckningsoption
 • ,
 • warrantee

Examples of using

The warranty for my TV is expired.
Garantin för min TV är utgången.
Unfortunately, Apple doesn't provide a warranty for accidental damages.
Tyvärr ger Apple ingen garanti för oavsiktliga skador.