Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "warmly" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "varmt" till svenska språket

EnglishSwedish

Warmly

[Varmt]
/wɔrmli/

adverb

1. In a hearty manner

 • "`yes,' the children chorused heartily"
 • "We welcomed her warmly"
  synonym:
 • heartily
 • ,
 • cordially
 • ,
 • warmly

1. På ett hjärtligt sätt

 • "`yes", korade barnen hjärtligt"
 • "Vi välkomnade henne varmt"
  synonym:
 • hjärtligt
 • ,
 • varmt

2. In a warm manner

 • "Warmly dressed"
 • "Warm-clad skiers"
  synonym:
 • warmly
 • ,
 • warm

2. På ett varmt sätt

 • "Varmt klädd"
 • "Varmklädda skidåkare"
  synonym:
 • varmt
 • ,
 • varm

Examples of using

I'm warmly greeting you on Tatoeba too.
Jag hälsar dig varmt på Tatoeba också.