Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wandering" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vandring" till svenska språket

EnglishSwedish

Wandering

[Vandrande]
/wɑndərɪŋ/

noun

1. Travelling about without any clear destination

 • "She followed him in his wanderings and looked after him"
  synonym:
 • wandering
 • ,
 • roving
 • ,
 • vagabondage

1. Reser omkring utan någon tydlig destination

 • "Hon följde honom i hans vandringar och tog hand om honom"
  synonym:
 • vandrande
 • ,
 • strövande
 • ,
 • vagabondage

adjective

1. Migratory

 • "A restless mobile society"
 • "The nomadic habits of the bedouins"
 • "Believed the profession of a peregrine typist would have a happy future"
 • "Wandering tribes"
  synonym:
 • mobile
 • ,
 • nomadic
 • ,
 • peregrine
 • ,
 • roving
 • ,
 • wandering

1. Migrerande

 • "Ett rastlöst mobilt samhälle"
 • "Beduinernas nomadvanor"
 • "Trodde att yrket som pilgrimstypist skulle ha en lycklig framtid"
 • "Vandrande stammar"
  synonym:
 • mobil
 • ,
 • nomadiska
 • ,
 • pilgrim
 • ,
 • strövande
 • ,
 • vandrande

2. Of a path e.g.

 • "Meandering streams"
 • "Rambling forest paths"
 • "The river followed its wandering course"
 • "A winding country road"
  synonym:
 • meandering(a)
 • ,
 • rambling
 • ,
 • wandering(a)
 • ,
 • winding

2. Av en väg t. ex.

 • "Slingrande bäckar"
 • "Vandrande skogsstigar"
 • "Floden följde sitt vandrande lopp"
 • "En slingrande landsväg"
  synonym:
 • slingrande(a)
 • ,
 • strövande
 • ,
 • vandrande(a)
 • ,
 • lindning

3. Having no fixed course

 • "An erratic comet"
 • "His life followed a wandering course"
 • "A planetary vagabond"
  synonym:
 • erratic
 • ,
 • planetary
 • ,
 • wandering

3. Har ingen fast kurs

 • "En oberäknelig komet"
 • "Hans liv följde en vandrande kurs"
 • "En planetarisk vagabond"
  synonym:
 • oberäknelig
 • ,
 • planetarisk
 • ,
 • vandrande

Examples of using

Where's he wandering about?
Var vandrar han omkring?
After two years of wandering in the sea, nobody expected them to get back.
Efter två års vandring i havet förväntade sig ingen att de skulle komma tillbaka.
He enjoys wandering around the forest in his spare time.
Han tycker om att vandra runt i skogen på fritiden.