Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wander" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vandra" till svenska språket

EnglishSwedish

Wander

[Vandra]
/wɑndər/

verb

1. Move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment

 • "The gypsies roamed the woods"
 • "Roving vagabonds"
 • "The wandering jew"
 • "The cattle roam across the prairie"
 • "The laborers drift from one town to the next"
 • "They rolled from town to town"
  synonym:
 • roll
 • ,
 • wander
 • ,
 • swan
 • ,
 • stray
 • ,
 • tramp
 • ,
 • roam
 • ,
 • cast
 • ,
 • ramble
 • ,
 • rove
 • ,
 • range
 • ,
 • drift
 • ,
 • vagabond

1. Rör dig planlöst eller utan någon destination, ofta på jakt efter mat eller sysselsättning

 • "Zigenarna strövade omkring i skogen"
 • "Omvandlande vagabonder"
 • "Den vandrande juden"
 • "Boskapen strövar över prärien"
 • "Arbetarna driver från en stad till en annan"
 • "De rullade från stad till stad"
  synonym:
 • rulla
 • ,
 • vandra
 • ,
 • svan
 • ,
 • herrelös
 • ,
 • luffare
 • ,
 • ströva omkring
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • ramla
 • ,
 • rove
 • ,
 • räckvidd
 • ,
 • driva
 • ,
 • vagabond

2. Be sexually unfaithful to one's partner in marriage

 • "She cheats on her husband"
 • "Might her husband be wandering?"
  synonym:
 • cheat on
 • ,
 • cheat
 • ,
 • cuckold
 • ,
 • betray
 • ,
 • wander

2. Var sexuellt otrogen mot sin partner i äktenskapet

 • "Hon är otrogen mot sin man"
 • "Kan hennes man vandra?"
  synonym:
 • fuska på
 • ,
 • fuska
 • ,
 • hanrej
 • ,
 • förråda
 • ,
 • vandra

3. Go via an indirect route or at no set pace

 • "After dinner, we wandered into town"
  synonym:
 • wander

3. Gå via en indirekt rutt eller utan fastställd takt

 • "Efter middagen vandrade vi in till stan"
  synonym:
 • vandra

4. To move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course

 • "The river winds through the hills"
 • "The path meanders through the vineyards"
 • "Sometimes, the gout wanders through the entire body"
  synonym:
 • weave
 • ,
 • wind
 • ,
 • thread
 • ,
 • meander
 • ,
 • wander

4. Att röra sig eller orsaka rörelse i ett slingrande, spiralformigt eller cirkulärt förlopp

 • "Floden slingrar sig genom kullarna"
 • "Stigen slingrar sig genom vingårdarna"
 • "Ibland vandrar gikten genom hela kroppen"
  synonym:
 • väva
 • ,
 • vind
 • ,
 • tråd
 • ,
 • slingra sig
 • ,
 • vandra

5. Lose clarity or turn aside especially from the main subject of attention or course of argument in writing, thinking, or speaking

 • "She always digresses when telling a story"
 • "Her mind wanders"
 • "Don't digress when you give a lecture"
  synonym:
 • digress
 • ,
 • stray
 • ,
 • divagate
 • ,
 • wander

5. Förlora klarhet eller vänd dig särskilt från huvudämnet för uppmärksamhet eller argumentation i skrift, tänkande eller tal

 • "Hon avviker alltid när hon berättar en historia"
 • "Hennes sinne vandrar"
 • "Gräv inte när du håller en föreläsning"
  synonym:
 • avvika
 • ,
 • herrelös
 • ,
 • dela upp
 • ,
 • vandra

Examples of using

You had better not wander around here by yourself.
Det är bäst att du inte vandrar runt här själv.
Maybe I'll just wander off on my own.
Jag kanske bara vandrar iväg på egen hand.