Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wan" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "wan" till svenska språket

EnglishSwedish

Wan

[Svänga]
/wɑn/

noun

1. A computer network that spans a wider area than does a local area network

  synonym:
 • wide area network
 • ,
 • WAN

1. Ett datornätverk som sträcker sig över ett större område än ett lokalt nätverk

  synonym:
 • wide area nätverk
 • ,
 • WAN

verb

1. Become pale and sickly

  synonym:
 • wan

1. Bli blek och sjuklig

  synonym:
 • wan

adjective

1. (of light) lacking in intensity or brightness

 • Dim or feeble
 • "The pale light of a half moon"
 • "A pale sun"
 • "The late afternoon light coming through the el tracks fell in pale oblongs on the street"
 • "A pallid sky"
 • "The pale (or wan) stars"
 • "The wan light of dawn"
  synonym:
 • pale
 • ,
 • pallid
 • ,
 • wan
 • ,
 • sick

1. (av ljus) saknar intensitet eller ljusstyrka

 • Svag eller svag
 • "Det bleka ljuset från en halvmåne"
 • "En blek sol"
 • "Sen eftermiddagsljuset som kom genom el-spåren föll i bleka avlånga på gatan"
 • "En blek himmel"
 • "De bleka (eller wan) stjärnorna"
 • "Gryningens wan ljus"
  synonym:
 • blek
 • ,
 • wan
 • ,
 • sjuk

2. Abnormally deficient in color as suggesting physical or emotional distress

 • "The pallid face of the invalid"
 • "Her wan face suddenly flushed"
  synonym:
 • pale
 • ,
 • pallid
 • ,
 • wan

2. Onormalt bristfällig färg som tyder på fysisk eller känslomässig ångest

 • "Den invalides bleka ansikte"
 • "Hennes svanna ansikte spolade plötsligt"
  synonym:
 • blek
 • ,
 • wan

3. Lacking vitality as from weariness or illness or unhappiness

 • "A wan smile"
  synonym:
 • wan

3. Saknar vitalitet på grund av trötthet eller sjukdom eller olycka

 • "Ett wan leende"
  synonym:
 • wan