Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "walker" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vandrare" till svenska språket

EnglishSwedish

Walker

[Walker]
/wɔkər/

noun

1. New zealand runner who in 1975 became the first person to run a mile in less that 3 minutes and 50 seconds (born in 1952)

  synonym:
 • Walker
 • ,
 • John Walker

1. Nya zeelands löpare som 1975 blev den första personen att springa en mil på mindre än 3 minuter och 50 sekunder (född 1952)

  synonym:
 • Walker
 • ,
 • John Walker

2. United states writer (born in 1944)

  synonym:
 • Walker
 • ,
 • Alice Walker
 • ,
 • Alice Malsenior Walker

2. Usa:s författare (född 1944)

  synonym:
 • Walker
 • ,
 • Alice Walker
 • ,
 • Alice Malsenior Walker

3. A person who travels by foot

  synonym:
 • pedestrian
 • ,
 • walker
 • ,
 • footer

3. En person som reser till fots

  synonym:
 • fotgängare
 • ,
 • vandrare
 • ,
 • sidfot

4. A shoe designed for comfortable walking

  synonym:
 • walker

4. En sko designad för bekväm promenad

  synonym:
 • vandrare

5. A light enclosing framework (trade name zimmer) with rubber castors or wheels and handles

 • Helps invalids or the handicapped or the aged to walk
  synonym:
 • walker
 • ,
 • Zimmer
 • ,
 • Zimmer frame

5. Ett lätt omslutande ramverk (varunamn zimmer) med gummihjul eller hjul och handtag

 • Hjälper invalider eller handikappade eller äldre att gå
  synonym:
 • vandrare
 • ,
 • Zimmer
 • ,
 • Zimmer ram

6. An enclosing framework on casters or wheels

 • Helps babies learn to walk
  synonym:
 • walker
 • ,
 • baby-walker
 • ,
 • go-cart

6. Ett omslutande ramverk på hjul eller hjul

 • Hjälper bebisar att lära sig gå
  synonym:
 • vandrare
 • ,
 • barnvandrare
 • ,
 • go-cart

Examples of using

He is a quick walker.
Han är en snabb vandrare.
He must be a good walker to have walked such a long distance.
Han måste vara en bra rollator för att ha gått så lång sträcka.