Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "volunteer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "volontär" till svenska språket

EnglishSwedish

Volunteer

[Volontär]
/vɑləntɪr/

noun

1. (military) a person who freely enlists for service

  synonym:
 • volunteer
 • ,
 • military volunteer
 • ,
 • voluntary

1. (militär) en person som fritt tar värvning för tjänst

  synonym:
 • volontär
 • ,
 • militärvolontär
 • ,
 • frivillig

2. A person who performs voluntary work

  synonym:
 • volunteer
 • ,
 • unpaid worker

2. En person som utför frivilligt arbete

  synonym:
 • volontär
 • ,
 • oavlönad arbetstagare

3. A native or resident of tennessee

  synonym:
 • Tennessean
 • ,
 • Volunteer

3. Infödd eller bosatt i tennessee

  synonym:
 • Tennessean
 • ,
 • Volontär

verb

1. Tell voluntarily

 • "He volunteered the information"
  synonym:
 • volunteer

1. Berätta frivilligt

 • "Han gav informationen frivilligt"
  synonym:
 • volontär

2. Agree freely

 • "She volunteered to drive the old lady home"
 • "I offered to help with the dishes but the hostess would not hear of it"
  synonym:
 • volunteer
 • ,
 • offer

2. Komma överens fritt

 • "Hon anmälde sig frivilligt att köra hem den gamla damen"
 • "Jag erbjöd mig att hjälpa till med disken men värdinnan ville inte höra talas om det"
  synonym:
 • volontär
 • ,
 • erbjudande

3. Do volunteer work

  synonym:
 • volunteer

3. Gör volontärarbete

  synonym:
 • volontär

adjective

1. Without payment

 • "The soup kitchen was run primarily by unpaid helpers"
 • "A volunteer fire department"
  synonym:
 • unpaid
 • ,
 • volunteer(a)

1. Utan betalning

 • "Soppköket drevs främst av oavlönade medhjälpare"
 • "En frivillig brandkår"
  synonym:
 • obetald
 • ,
 • volontär(a)

Examples of using

We need a volunteer.
Vi behöver en volontär.
I need a volunteer.
Jag behöver en volontär.
Tom didn't volunteer to be a guinea pig.
Tom anmälde sig inte frivilligt till att bli försökskanin.