Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "volley" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "volley" till svenska språket

EnglishSwedish

Volley

[Volley]
/vɑli/

noun

1. Rapid simultaneous discharge of firearms

 • "Our fusillade from the left flank caught them by surprise"
  synonym:
 • fusillade
 • ,
 • salvo
 • ,
 • volley
 • ,
 • burst

1. Snabb samtidig avfyring av skjutvapen

 • "Vår fusillad från vänster flank överraskade dem"
  synonym:
 • fusillade
 • ,
 • salva
 • ,
 • volley
 • ,
 • brista

2. A tennis return made by hitting the ball before it bounces

  synonym:
 • volley

2. En tennisretur gjord genom att slå bollen innan den studsar

  synonym:
 • volley

verb

1. Be dispersed in a volley

 • "Gun shots volleyed at the attackers"
  synonym:
 • volley

1. Bli spridd i en salva

 • "Pistolskott volleyade mot angriparna"
  synonym:
 • volley

2. Hit before it touches the ground

 • "Volley the tennis ball"
  synonym:
 • volley

2. Slå innan den nuddar marken

 • "Volley tennisbollen"
  synonym:
 • volley

3. Discharge in, or as if in, a volley

 • "The attackers volleyed gunshots at the civilians"
  synonym:
 • volley

3. Urladdning i, eller som i, en salva

 • "Angriparna volleyade skott mot civila"
  synonym:
 • volley

4. Make a volley

  synonym:
 • volley

4. Gör en volley

  synonym:
 • volley

5. Utter rapidly

 • "Volley a string of curses"
  synonym:
 • volley

5. Uttala snabbt

 • "Volley en rad förbannelser"
  synonym:
 • volley