Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vivid" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vivid" till svenska språket

EnglishSwedish

Vivid

[Levande]
/vɪvəd/

adjective

1. Evoking lifelike images within the mind

 • "Pictorial poetry and prose"
 • "Graphic accounts of battle"
 • "A lifelike portrait"
 • "A vivid description"
  synonym:
 • graphic
 • ,
 • lifelike
 • ,
 • pictorial
 • ,
 • vivid

1. Frammanar verklighetstrogna bilder i sinnet

 • "Bildpoesi och prosa"
 • "Grafiska berättelser om strid"
 • "Ett verklighetstroget porträtt"
 • "En levande beskrivning"
  synonym:
 • grafisk
 • ,
 • verklighetstrogen
 • ,
 • bildlig
 • ,
 • levande

2. Having the clarity and freshness of immediate experience

 • "A vivid recollection"
  synonym:
 • vivid

2. Att ha klarheten och fräschören av omedelbar erfarenhet

 • "Ett levande minne"
  synonym:
 • levande

3. Having striking color

 • "Bright dress"
 • "Brilliant tapestries"
 • "A bird with vivid plumage"
  synonym:
 • bright
 • ,
 • brilliant
 • ,
 • vivid

3. Har slående färg

 • "Ljus klänning"
 • "Briljanta gobelänger"
 • "En fågel med levande fjäderdräkt"
  synonym:
 • ljus
 • ,
 • lysande
 • ,
 • levande

4. (of color) having the highest saturation

 • "Vivid green"
 • "Intense blue"
  synonym:
 • intense
 • ,
 • vivid

4. (av färg) med den högsta mättnaden

 • "Levande grön"
 • "Intensiv blå"
  synonym:
 • intensiv
 • ,
 • levande

Examples of using

She has a vivid imagination.
Hon har livlig fantasi.
He has a vivid imagination.
Han har livlig fantasi.
Tom has a vivid imagination.
Tom har en livlig fantasi.