Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "viscous" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "viskös" till svenska språket

EnglishSwedish

Viscous

[Viskös]
/vɪskəs/

adjective

1. Having a relatively high resistance to flow

  synonym:
 • syrupy
 • ,
 • viscous

1. Har ett relativt högt flödesmotstånd

  synonym:
 • sirapsliknande
 • ,
 • trögflytande

2. Having the sticky properties of an adhesive

  synonym:
 • gluey
 • ,
 • glutinous
 • ,
 • gummy
 • ,
 • mucilaginous
 • ,
 • pasty
 • ,
 • sticky
 • ,
 • viscid
 • ,
 • viscous

2. Att ha klibbiga egenskaper hos ett lim

  synonym:
 • limig
 • ,
 • klibbig
 • ,
 • gummiartad
 • ,
 • mucilaginös
 • ,
 • pasty
 • ,
 • trögflytande