Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "violence" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "våld" till svenska språket

EnglishSwedish

Violence

[Våld]
/vaɪələns/

noun

1. An act of aggression (as one against a person who resists)

 • "He may accomplish by craft in the long run what he cannot do by force and violence in the short one"
  synonym:
 • violence
 • ,
 • force

1. En aggressionshandling (som en mot en person som gör motstånd)

 • "Han kan med hantverk i det långa loppet åstadkomma vad han inte kan göra med våld och våld i det korta"
  synonym:
 • våld
 • ,
 • tvinga

2. The property of being wild or turbulent

 • "The storm's violence"
  synonym:
 • ferocity
 • ,
 • fierceness
 • ,
 • furiousness
 • ,
 • fury
 • ,
 • vehemence
 • ,
 • violence
 • ,
 • wildness

2. Egenskapen att vara vild eller turbulent

 • "Stormens våld"
  synonym:
 • grymhet
 • ,
 • häftighet
 • ,
 • rasande
 • ,
 • raseri
 • ,
 • våld
 • ,
 • vildhet

3. A turbulent state resulting in injuries and destruction etc.

  synonym:
 • violence

3. Ett turbulent tillstånd som resulterar i skador och förstörelse etc.

  synonym:
 • våld

Examples of using

Health groups have called for an urgent summit to tackle alcohol-fuelled violence, which has reached epidemic proportions throughout the country.
Hälsogrupper har krävt ett brådskande toppmöte för att ta itu med alkoholdrivet våld, som har nått epidemiska proportioner i hela landet.
She didn't live a single day of her life without violence.
Hon levde inte en enda dag av sitt liv utan våld.
Anybody who once proclaimed violence to be his method, must inexorably choose lie as his principle.
Den som en gång utropade våld som sin metod måste obönhörligen välja lögn som sin princip.