Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "viewer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tittare" till svenska språket

EnglishSwedish

Viewer

[Tittare]
/vjuər/

noun

1. A close observer

 • Someone who looks at something (such as an exhibition of some kind)
 • "The spectators applauded the performance"
 • "Television viewers"
 • "Sky watchers discovered a new star"
  synonym:
 • spectator
 • ,
 • witness
 • ,
 • viewer
 • ,
 • watcher
 • ,
 • looker

1. En nära observatör

 • Någon som tittar på något (som en utställning av något slag)
 • "Åskådarna applåderade föreställningen"
 • "Tv-tittare"
 • "Sky watchers upptäckte en ny stjärna"
  synonym:
 • åskådare
 • ,
 • vittne
 • ,
 • betraktare
 • ,
 • iakttagare
 • ,
 • tittare

2. An optical device for viewing photographic transparencies

  synonym:
 • viewer

2. En optisk anordning för visning av fotografiska oh-film

  synonym:
 • betraktare