Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "video" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "video" till svenska språket

EnglishSwedish

Video

[Video]
/vɪdioʊ/

noun

1. The visible part of a television transmission

 • "They could still receive the sound but the picture was gone"
  synonym:
 • video
 • ,
 • picture

1. Den synliga delen av en tv-sändning

 • "De kunde fortfarande ta emot ljudet men bilden var borta"
  synonym:
 • video
 • ,
 • bild

2. A recording of both the visual and audible components (especially one containing a recording of a movie or television program)

  synonym:
 • video recording
 • ,
 • video

2. En inspelning av både de visuella och hörbara komponenterna (särskilt en som innehåller en inspelning av en film eller ett tv-program)

  synonym:
 • videoinspelning
 • ,
 • video

3. (computer science) the appearance of text and graphics on a video display

  synonym:
 • video

3. (datavetenskap) utseendet på text och grafik på en videoskärm

  synonym:
 • video

4. Broadcasting visual images of stationary or moving objects

 • "She is a star of screen and video"
 • "Television is a medium because it is neither rare nor well done" - ernie kovacs
  synonym:
 • television
 • ,
 • telecasting
 • ,
 • TV
 • ,
 • video

4. Sändning av visuella bilder av stationära eller rörliga föremål

 • "Hon är en stjärna av skärm och video"
 • "Television är ett medium eftersom det varken är sällsynt eller välgjort" - ernie kovacs
  synonym:
 • tv
 • ,
 • telesändning
 • ,
 • video

Examples of using

I've just watched a video on how to bake a sumptuous blueberry pie.
Jag har precis sett en video om hur man bakar en överdådig blåbärspaj.
Let me eat breakfast first and I will post a video.
Låt mig äta frukost först så lägger jag upp en video.
Did you like this video?
Gillade du den här videon?