Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vibration" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vibration" till svenska språket

EnglishSwedish

Vibration

[Vibration]
/vaɪbreʃən/

noun

1. The act of vibrating

  synonym:
 • vibration
 • ,
 • quiver
 • ,
 • quivering

1. Handlingen att vibrera

  synonym:
 • vibration
 • ,
 • koger
 • ,
 • darrande

2. A shaky motion

 • "The shaking of his fingers as he lit his pipe"
  synonym:
 • shaking
 • ,
 • shakiness
 • ,
 • trembling
 • ,
 • quiver
 • ,
 • quivering
 • ,
 • vibration
 • ,
 • palpitation

2. En skakig rörelse

 • "Skakandet av hans fingrar när han tände sin pipa"
  synonym:
 • skakning
 • ,
 • skakighet
 • ,
 • darrande
 • ,
 • koger
 • ,
 • vibration
 • ,
 • hjärtklappning

3. (physics) a regular periodic variation in value about a mean

  synonym:
 • oscillation
 • ,
 • vibration

3. (fysik) en regelbunden periodisk variation i värde om ett medelvärde

  synonym:
 • svängning
 • ,
 • vibration

4. A distinctive emotional aura experienced instinctively

 • "That place gave me bad vibrations"
 • "It gave me a nostalgic vibe"
  synonym:
 • vibration
 • ,
 • vibe

4. En distinkt känslomässig aura upplevd instinktivt

 • "Den platsen gav mig dåliga vibrationer"
 • "Det gav mig en nostalgisk stämning"
  synonym:
 • vibration
 • ,
 • vibe