Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vest" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vest" till svenska språket

EnglishSwedish

Vest

[Väst]
/vɛst/

noun

1. A man's sleeveless garment worn underneath a coat

  synonym:
 • vest
 • ,
 • waistcoat

1. En mans ärmlösa plagg som bärs under en kappa

  synonym:
 • väst

2. A collarless men's undergarment for the upper part of the body

  synonym:
 • singlet
 • ,
 • vest
 • ,
 • undershirt

2. Ett kraglöst underplagg för män för den övre delen av kroppen

  synonym:
 • singlett
 • ,
 • väst
 • ,
 • undertröja

verb

1. Provide with power and authority

 • "They vested the council with special rights"
  synonym:
 • invest
 • ,
 • vest
 • ,
 • enthrone

1. Förse med makt och auktoritet

 • "De gav rådet särskilda rättigheter"
  synonym:
 • investera
 • ,
 • väst
 • ,
 • trona

2. Place (authority, property, or rights) in the control of a person or group of persons

 • "She vested her vast fortune in her two sons"
  synonym:
 • vest

2. Plats (myndighet, egendom eller rättigheter) under kontroll av en person eller grupp av personer

 • "Hon gav sin stora förmögenhet till sina två söner"
  synonym:
 • väst

3. Become legally vested

 • "The property vests in the trustees"
  synonym:
 • vest

3. Bli lagligt intjänad

 • "Fastigheten tillfaller förvaltarna"
  synonym:
 • väst

4. Clothe oneself in ecclesiastical garments

  synonym:
 • vest

4. Klä sig i kyrkliga kläder

  synonym:
 • väst

5. Clothe formally

 • Especially in ecclesiastical robes
  synonym:
 • vest
 • ,
 • robe

5. Klä formellt

 • Särskilt i kyrkliga dräkter
  synonym:
 • väst
 • ,
 • mantel