Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vegetation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vegetation" till svenska språket

EnglishSwedish

Vegetation

[Vegetation]
/vɛʤəteʃən/

noun

1. All the plant life in a particular region or period

 • "Pleistocene vegetation"
 • "The flora of southern california"
 • "The botany of china"
  synonym:
 • vegetation
 • ,
 • flora
 • ,
 • botany

1. Allt växtliv i en viss region eller period

 • "Pleistocen vegetation"
 • "Floran i södra kalifornien"
 • "Kinas botanik"
  synonym:
 • vegetation
 • ,
 • flora
 • ,
 • botanik

2. The process of growth in plants

  synonym:
 • vegetation

2. Processen för tillväxt i växter

  synonym:
 • vegetation

3. An abnormal growth or excrescence (especially a warty excrescence on the valves of the heart)

  synonym:
 • vegetation

3. En onormal tillväxt eller excrescens (särskilt en vårtig excrescens på hjärtats klaffar)

  synonym:
 • vegetation

4. Inactivity that is passive and monotonous, comparable to the inactivity of plant life

 • "Their holiday was spent in sleep and vegetation"
  synonym:
 • vegetation

4. Inaktivitet som är passiv och monoton, jämförbar med växtlivets inaktivitet

 • "Deras semester spenderades i sömn och växtlighet"
  synonym:
 • vegetation