Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vegetable" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "grönsak" till svenska språket

EnglishSwedish

Vegetable

[Grönsak]
/vɛʤtəbəl/

noun

1. Edible seeds or roots or stems or leaves or bulbs or tubers or nonsweet fruits of any of numerous herbaceous plant

  synonym:
 • vegetable
 • ,
 • veggie
 • ,
 • veg

1. Ätbara frön eller rötter eller stjälkar eller blad eller lökar eller knölar eller icke-söta frukter av någon av många örtartade växter

  synonym:
 • grönsak
 • ,
 • veggie
 • ,
 • veg

2. Any of various herbaceous plants cultivated for an edible part such as the fruit or the root of the beet or the leaf of spinach or the seeds of bean plants or the flower buds of broccoli or cauliflower

  synonym:
 • vegetable

2. Någon av olika örtartade växter som odlas för en ätbar del såsom frukten eller roten av betan eller bladet av spenat eller frön från bönväxter eller blomknoppar av broccoli eller blomkål

  synonym:
 • grönsak

Examples of using

What is your favorite vegetable?
Vilken är din favoritgrönsak?
I want to plant a vegetable garden.
Jag vill plantera en grönsaksträdgård.
Is sugar cane a fruit or a vegetable?
Är sockerrör en frukt eller en grönsak?