Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vast" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vast" till svenska språket

EnglishSwedish

Vast

[Vidsträckt]
/væst/

adjective

1. Unusually great in size or amount or degree or especially extent or scope

 • "Huge government spending"
 • "Huge country estates"
 • "Huge popular demand for higher education"
 • "A huge wave"
 • "The los angeles aqueduct winds like an immense snake along the base of the mountains"
 • "Immense numbers of birds"
 • "At vast (or immense) expense"
 • "The vast reaches of outer space"
 • "The vast accumulation of knowledge...which we call civilization"- w.r.inge
  synonym:
 • huge
 • ,
 • immense
 • ,
 • vast
 • ,
 • Brobdingnagian

1. Ovanligt stor i storlek eller mängd eller grad eller särskilt omfattning eller omfattning

 • "Stora statliga utgifter"
 • "Stora lantegendomar"
 • "Stor folklig efterfrågan på högre utbildning"
 • "En enorm våg"
 • "Los angeles akvedukt slingrar sig som en enorm orm längs foten av bergen"
 • "Enormt antal fåglar"
 • "Till stora (eller enorma) kostnader"
 • "Yttre rymdens vidsträckta sträckor"
 • "Den enorma ackumuleringen av kunskap...som vi kallar civilisationen" - wringe
  synonym:
 • enorm
 • ,
 • vidsträckt
 • ,
 • Brobdingnagian

Examples of using

The southern Italian island of Sicily has been covered with a vast plume of smoke and ash.
Den syditalienska ön Sicilien har täckts med en stor plym av rök och aska.
There is a vast difference between being able to make oneself understood in English and mastering the English language perfectly.
Det är en stor skillnad mellan att kunna göra sig förstådd på engelska och att behärska det engelska språket perfekt.
Schooling is a process that taught a vast crowd of people to read but wasn't able to teach them to decide what is worth reading.
Skolgång är en process som lärde en stor skara människor att läsa men som inte kunde lära dem att bestämma vad som är värt att läsa.