Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "variety" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "variation" till svenska språket

EnglishSwedish

Variety

[Variation]
/vəraɪəti/

noun

1. A collection containing a variety of sorts of things

 • "A great assortment of cars was on display"
 • "He had a variety of disorders"
 • "A veritable smorgasbord of religions"
  synonym:
 • assortment
 • ,
 • mixture
 • ,
 • mixed bag
 • ,
 • miscellany
 • ,
 • miscellanea
 • ,
 • variety
 • ,
 • salmagundi
 • ,
 • smorgasbord
 • ,
 • potpourri
 • ,
 • motley

1. En samling som innehåller en mängd olika sorters saker

 • "Ett stort sortiment av bilar visades"
 • "Han hade en mängd olika störningar"
 • "Ett veritabelt smörgåsbord av religioner"
  synonym:
 • sortiment
 • ,
 • blandning
 • ,
 • blandad väska
 • ,
 • diverse
 • ,
 • variation
 • ,
 • salmagundi
 • ,
 • smörgåsbord
 • ,
 • potpurri
 • ,
 • brokig

2. Noticeable heterogeneity

 • "A diversity of possibilities"
 • "The range and variety of his work is amazing"
  synonym:
 • diverseness
 • ,
 • diversity
 • ,
 • multifariousness
 • ,
 • variety

2. Märkbar heterogenitet

 • "En mångfald av möjligheter"
 • "Omfånget och variationen i hans arbete är fantastiskt"
  synonym:
 • mångfald
 • ,
 • variation

3. (biology) a taxonomic category consisting of members of a species that differ from others of the same species in minor but heritable characteristics

 • "Varieties are frequently recognized in botany"
  synonym:
 • variety

3. (biologi) en taxonomisk kategori bestående av medlemmar av en art som skiljer sig från andra av samma art i mindre men ärftliga egenskaper

 • "Sorter känns ofta igen inom botanik"
  synonym:
 • variation

4. A show consisting of a series of short unrelated performances

  synonym:
 • variety show
 • ,
 • variety

4. En show bestående av en serie korta orelaterade föreställningar

  synonym:
 • varieté
 • ,
 • variation

5. A category of things distinguished by some common characteristic or quality

 • "Sculpture is a form of art"
 • "What kinds of desserts are there?"
  synonym:
 • kind
 • ,
 • sort
 • ,
 • form
 • ,
 • variety

5. En kategori av saker som kännetecknas av någon gemensam egenskap eller kvalitet

 • "Skulptur är en form av konst"
 • "Vilka sorters desserter finns det?"
  synonym:
 • snäll
 • ,
 • sortera
 • ,
 • form
 • ,
 • variation

6. A difference that is usually pleasant

 • "He goes to france for variety"
 • "It is a refreshing change to meet a woman mechanic"
  synonym:
 • variety
 • ,
 • change

6. En skillnad som oftast är behaglig

 • "Han åker till frankrike för variation"
 • "Det är en uppfriskande förändring att träffa en kvinnlig mekaniker"
  synonym:
 • variation
 • ,
 • ändra

Examples of using

The company manufactures a variety of paper goods.
Företaget tillverkar en mängd olika pappersvaror.
You can get to her house in a variety of different ways.
Du kan komma hem till henne på en mängd olika sätt.
He is at home in a variety of fields.
Han är hemma inom en mängd olika områden.