Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "valve" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ventil" till svenska språket

EnglishSwedish

Valve

[Ventil]
/vælv/

noun

1. A structure in a hollow organ (like the heart) with a flap to insure one-way flow of fluid through it

  synonym:
 • valve

1. En struktur i ett ihåligt organ (som hjärtat) med en flik för att säkerställa envägsflöde av vätska genom det

  synonym:
 • ventil

2. Device in a brass wind instrument for varying the length of the air column to alter the pitch of a tone

  synonym:
 • valve

2. Anordning i ett blåsinstrument i mässing för att variera längden på luftpelaren för att ändra tonhöjden

  synonym:
 • ventil

3. Control consisting of a mechanical device for controlling the flow of a fluid

  synonym:
 • valve

3. Styrning bestående av en mekanisk anordning för styrning av flödet av en vätska

  synonym:
 • ventil

4. The entire one-piece shell of a snail and certain other molluscs

  synonym:
 • valve

4. Hela skalet i ett stycke av en snigel och vissa andra blötdjur

  synonym:
 • ventil

5. One of the paired hinged shells of certain molluscs and of brachiopods

  synonym:
 • valve

5. Ett av de parade gångjärnsskalen hos vissa blötdjur och brachiopoder

  synonym:
 • ventil