Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "upward" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "uppåt" till svenska språket

EnglishSwedish

Upward

[Uppåt]
/əpwərd/

adjective

1. Directed up

 • "The cards were face upward"
 • "An upward stroke of the pen"
  synonym:
 • upward

1. Riktad uppåt

 • "Korten var vända uppåt"
 • "Ett uppåtgående penndrag"
  synonym:
 • uppåt

2. Extending or moving toward a higher place

 • "The up staircase"
 • "A general upward movement of fish"
  synonym:
 • up(a)
 • ,
 • upward(a)

2. Sträcker sig eller rör sig mot en högre plats

 • "Upptrappan"
 • "En allmän uppåtgående rörelse av fisk"
  synonym:
 • upp(a)
 • ,
 • uppåt(a)

adverb

1. Spatially or metaphorically from a lower to a higher position

 • "Look up!"
 • "The music surged up"
 • "The fragments flew upwards"
 • "Prices soared upwards"
 • "Upwardly mobile"
  synonym:
 • up
 • ,
 • upwards
 • ,
 • upward
 • ,
 • upwardly

1. Rumsligt eller metaforiskt från en lägre till en högre position

 • "Se upp!"
 • "Musiken steg upp"
 • "Fragmenten flög uppåt"
 • "Priserna steg uppåt"
 • "Uppåtgående mobil"
  synonym:
 • upp
 • ,
 • uppåt

2. To a later time

 • "They moved the meeting date up"
 • "From childhood upward"
  synonym:
 • up
 • ,
 • upwards
 • ,
 • upward

2. Till en senare tid

 • "De flyttade upp mötesdatumet"
 • "Från barndomen och uppåt"
  synonym:
 • upp
 • ,
 • uppåt

Examples of using

He was looking upward to the sky.
Han tittade uppåt mot himlen.