Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "upper" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "övre" till svenska språket

EnglishSwedish

Upper

[Övre]
/əpər/

noun

1. The higher of two berths

  synonym:
 • upper berth
 • ,
 • upper

1. Den högre av två kojer

  synonym:
 • övre koj
 • ,
 • övre

2. Piece of leather or synthetic material that forms the part of a shoe or boot above the sole that encases the foot

 • "Uppers come in many styles"
  synonym:
 • upper

2. Läderbit eller syntetmaterial som utgör den del av en sko eller stövel ovanför sulan som omsluter foten

 • "Övre finns i många stilar"
  synonym:
 • övre

3. A central nervous system stimulant that increases energy and decreases appetite

 • Used to treat narcolepsy and some forms of depression
  synonym:
 • amphetamine
 • ,
 • pep pill
 • ,
 • upper
 • ,
 • speed

3. Ett stimulerande medel för centrala nervsystemet som ökar energin och minskar aptiten

 • Används för att behandla narkolepsi och vissa former av depression
  synonym:
 • amfetamin
 • ,
 • pep-piller
 • ,
 • övre
 • ,
 • hastighet

adjective

1. The topmost one of two

  synonym:
 • upper

1. Den översta av två

  synonym:
 • övre

2. Higher in place or position

 • "The upper bunk"
 • "In the upper center of the picture"
 • "The upper stories"
  synonym:
 • upper

2. Högre på plats eller position

 • "Den övre britsen"
 • "I övre mitten av bilden"
 • "De övre berättelserna"
  synonym:
 • övre

3. Superior in rank or accomplishment

 • "The upper half of the class"
  synonym:
 • upper

3. Överlägsen i rang eller prestation

 • "Den övre halvan av klassen"
  synonym:
 • övre

Examples of using

The bottle is on the upper shelf.
Flaskan finns på övre hyllan.
He took her by the upper parts of her arms.
Han tog henne i de övre delarna av hennes armar.
He belongs to the upper class.
Han tillhör överklassen.