Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unwritten" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "oskrivet" till svenska språket

EnglishSwedish

Unwritten

[Oskriven]
/ənrɪtən/

adjective

1. Based on custom rather than documentation

 • "An unwritten law"
 • "Rites...so ancient that they well might have had their unwritten origins in aurignacian times"- j.l.t.c.spence
  synonym:
 • unwritten

1. Baserat på anpassad snarare än dokumentation

 • "En oskriven lag"
 • "Riter...så gamla att de väl kan ha haft sitt oskrivna ursprung i aurignacian tid" - jltcspence
  synonym:
 • oskriven

2. Using speech rather than writing

 • "An oral tradition"
 • "An oral agreement"
  synonym:
 • oral
 • ,
 • unwritten

2. Använda tal snarare än att skriva

 • "En muntlig tradition"
 • "Ett muntligt avtal"
  synonym:
 • oral
 • ,
 • oskriven

3. Said or done without having been planned or written in advance

 • "He made a few ad-lib remarks"
  synonym:
 • ad-lib
 • ,
 • spontaneous
 • ,
 • unwritten

3. Sagt eller gjort utan att ha planerats eller skrivits i förväg

 • "Han gjorde några ad-lib-kommentarer"
  synonym:
 • ad-lib
 • ,
 • spontan
 • ,
 • oskriven

Examples of using

Tom was punished for daring to break the unwritten law.
Tom straffades för att han vågade bryta mot den oskrivna lagen.