Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "untimely" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "otidsenligt" till svenska språket

EnglishSwedish

Untimely

[Otidig]
/əntaɪmli/

adjective

1. Badly timed

 • "An ill-timed intervention"
 • "You think my intrusion unseasonable"
 • "An untimely remark"
 • "It was the wrong moment for a joke"
  synonym:
 • ill-timed
 • ,
 • unseasonable
 • ,
 • untimely
 • ,
 • wrong

1. Dåligt tajmad

 • "Ett olämpligt ingripande"
 • "Du tycker att mitt intrång är orimligt"
 • "En för tidig anmärkning"
 • "Det var fel ögonblick för ett skämt"
  synonym:
 • dåligt tidsinställd
 • ,
 • orimlig
 • ,
 • olägligt
 • ,
 • fel

2. Uncommonly early or before the expected time

 • "Illness led to his premature death"
 • "Alcohol brought him to an untimely end"
  synonym:
 • premature
 • ,
 • untimely

2. Ovanligt tidigt eller före förväntad tid

 • "Sjukdom ledde till hans förtida död"
 • "Alkohol förde honom till ett alltför tidigt slut"
  synonym:
 • för tidigt
 • ,
 • olägligt

adverb

1. Too soon

 • In a premature manner
 • "I spoke prematurely"
  synonym:
 • prematurely
 • ,
 • untimely

1. För tidigt

 • På ett för tidigt sätt
 • "Jag pratade i förtid"
  synonym:
 • för tidigt
 • ,
 • olägligt