Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unsatisfactory" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "otillfredsställande" till svenska språket

EnglishSwedish

Unsatisfactory

[Otillfredsställande]
/ənsətɪsfæktəri/

adjective

1. Not giving satisfaction

 • "Shops should take back unsatisfactory goods"
 • "Her performance proved to be unsatisfactory"
 • "Life is becoming increasingly unsatifactory"
 • "Our discussion was very unsatisfactory"
  synonym:
 • unsatisfactory

1. Inte ge tillfredsställelse

 • "Butiker bör ta tillbaka otillfredsställande varor"
 • "Hennes prestation visade sig vara otillfredsställande"
 • "Livet blir allt mer osäkra"
 • "Vår diskussion var mycket otillfredsställande"
  synonym:
 • otillfredsställande