Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unsafe" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "osäker" till svenska språket

EnglishSwedish

Unsafe

[Osäker]
/ənsef/

adjective

1. Lacking in security or safety

 • "His fortune was increasingly insecure"
 • "An insecure future"
  synonym:
 • insecure
 • ,
 • unsafe

1. Bristande säkerhet eller säkerhet

 • "Hans förmögenhet blev allt mer osäker"
 • "En osäker framtid"
  synonym:
 • osäker

2. Involving or causing danger or risk

 • Liable to hurt or harm
 • "A dangerous criminal"
 • "A dangerous bridge"
 • "Unemployment reached dangerous proportions"
  synonym:
 • dangerous
 • ,
 • unsafe

2. Involvera eller orsaka fara eller risk

 • Kan skada eller skada
 • "En farlig brottsling"
 • "En farlig bro"
 • "Arbetslösheten nådde farliga proportioner"
  synonym:
 • farlig
 • ,
 • osäker

3. Not safe from attack

  synonym:
 • insecure
 • ,
 • unsafe

3. Inte säker från attack

  synonym:
 • osäker