Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unquestionably" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "otvivelaktigt" till svenska språket

EnglishSwedish

Unquestionably

[Utan tvekan]
/ənkwɛsʧənəbli/

adverb

1. Without question

 • "Fred winter is unquestionably the jockey to follow"
 • "They hired unimpeachably first-rate faculty members"
  synonym:
 • unquestionably
 • ,
 • unimpeachably

1. Utan fråga

 • "Fred winter är utan tvekan jockeyn att följa"
 • "De anställde obestridligt förstklassiga fakultetsmedlemmar"
  synonym:
 • utan tvekan
 • ,
 • obestridligt

2. Without question and beyond doubt

 • "It was decidedly too expensive"
 • "She told him off in spades"
 • "By all odds they should win"
  synonym:
 • decidedly
 • ,
 • unquestionably
 • ,
 • emphatically
 • ,
 • definitely
 • ,
 • in spades
 • ,
 • by all odds

2. Utan tvekan och bortom tvivel

 • "Det var avgjort för dyrt"
 • "Hon sa till honom i spader"
 • "Med alla odds borde de vinna"
  synonym:
 • bestämt
 • ,
 • utan tvekan
 • ,
 • eftertryckligt
 • ,
 • definitivt
 • ,
 • i spader
 • ,
 • med alla odds