Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unpunished" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ostraffad" till svenska språket

EnglishSwedish

Unpunished

[Ostraffad]
/ənpənɪʃt/

adjective

1. Not punished

  • "Would he forget the crime and let it go unpunished?"
    synonym:
  • unpunished

1. Inte straffad

  • "Skulle han glömma brottet och låta det förbli ostraffat?"
    synonym:
  • ostraffad

Examples of using

No good deed goes unpunished.
Ingen god gärning förblir ostraffad.
These senseless killings will not go unpunished.
Dessa meningslösa mord kommer inte att förbli ostraffade.