Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unoccupied" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "obesatt" till svenska språket

EnglishSwedish

Unoccupied

[Obesatt]
/ənɑkjəpaɪd/

adjective

1. Not held or filled or in use

 • "An unoccupied telephone booth"
 • "Unoccupied hours"
  synonym:
 • unoccupied

1. Inte hålls eller fylls eller används

 • "En obebodd telefonkiosk"
 • "Obesatta timmar"
  synonym:
 • obebodd

2. Not seized and controlled

 • "Unoccupied areas of france"
  synonym:
 • unoccupied

2. Inte beslagtagen och kontrollerad

 • "Oockuperade områden i frankrike"
  synonym:
 • obebodd

3. Not leased to or occupied by a tenant

 • "An unoccupied apartment"
 • "Very little unclaimed and untenanted land"
  synonym:
 • unoccupied
 • ,
 • untenanted

3. Inte uthyrd till eller upptagen av en hyresgäst

 • "En obebodd lägenhet"
 • "Väldigt lite outtagen och ohyresgäst mark"
  synonym:
 • obebodd
 • ,
 • ohyresgäst

Examples of using

The neglected room remained unoccupied.
Det försummade rummet förblev obebott.