Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unmarked" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "omärkt" till svenska språket

EnglishSwedish

Unmarked

[Omärkt]
/ənmɑrkt/

adjective

1. Not having an identifying mark

 • "Unmarked cards"
 • "An unmarked police car"
  synonym:
 • unmarked

1. Att inte ha ett identifieringsmärke

 • "Omärkta kort"
 • "En omärkt polisbil"
  synonym:
 • omärkt

2. Not taken into account

 • "His retirement was not allowed to go unmarked"
  synonym:
 • overlooked
 • ,
 • unmarked
 • ,
 • unnoted

2. Inte beaktas

 • "Hans pensionering fick inte bli omärkt"
  synonym:
 • förbises
 • ,
 • omärkt
 • ,
 • obemärkt