Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "united" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förenad" till svenska språket

EnglishSwedish

United

[Förenta]
/junaɪtɪd/

adjective

1. Characterized by unity

 • Being or joined into a single entity
 • "Presented a united front"
  synonym:
 • united

1. Kännetecknas av enhet

 • Att vara eller sammanfoga till en enda enhet
 • "Presenterade en enad front"
  synonym:
 • förenade

2. Of or relating to two people who are married to each other

  synonym:
 • joined
 • ,
 • united

2. Av eller relaterar till två personer som är gifta med varandra

  synonym:
 • gick med
 • ,
 • förenade

Examples of using

The war had united the American people.
Kriget hade förenat det amerikanska folket.