Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "uninterrupted" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "oavbruten" till svenska språket

EnglishSwedish

Uninterrupted

[Oavbruten]
/ənɪntərəptɪd/

adjective

1. Having undisturbed continuity

 • "A convalescent needs uninterrupted sleep"
  synonym:
 • uninterrupted

1. Att ha ostörd kontinuitet

 • "En konvalescent behöver oavbruten sömn"
  synonym:
 • oavbruten

2. Continuing in time or space without interruption

 • "A continuous rearrangement of electrons in the solar atoms results in the emission of light"- james jeans
 • "A continuous bout of illness lasting six months"
 • "Lived in continuous fear"
 • "A continuous row of warehouses"
 • "A continuous line has no gaps or breaks in it"
 • "Moving midweek holidays to the nearest monday or friday allows uninterrupted work weeks"
  synonym:
 • continuous
 • ,
 • uninterrupted

2. Fortsätter i tid eller rum utan avbrott

 • "En kontinuerlig omarrangering av elektroner i solatomerna resulterar i utsläpp av ljus" - james jeans
 • "En kontinuerlig sjukdom som varar i sex månader"
 • "Levde i ständig rädsla"
 • "En sammanhängande rad av lager"
 • "En kontinuerlig linje har inga luckor eller brott i sig"
 • "Att flytta mitt i veckans helgdagar till närmaste måndag eller fredag tillåter oavbrutna arbetsveckor"
  synonym:
 • kontinuerlig
 • ,
 • oavbruten