Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "uninteresting" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ointressant" till svenska språket

EnglishSwedish

Uninteresting

[Ointressant]
/ənɪntrəstɪŋ/

adjective

1. Arousing no interest or attention or curiosity or excitement

 • "A very uninteresting account of her trip"
  synonym:
 • uninteresting

1. Väcker inget intresse eller uppmärksamhet eller nyfikenhet eller spänning

 • "En mycket ointressant redogörelse för hennes resa"
  synonym:
 • ointressant

2. Characteristic or suggestive of an institution especially in being uniform or dull or unimaginative

 • "Institutional food"
  synonym:
 • uninteresting

2. Kännetecknande eller antydande för en institution, särskilt genom att vara enhetlig eller tråkig eller fantasilös

 • "Institutionell mat"
  synonym:
 • ointressant