Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unimportant" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "oviktigt" till svenska språket

EnglishSwedish

Unimportant

[Oviktigt]
/ənɪmpɔrtənt/

adjective

1. Not important

 • "A relatively unimportant feature of the system"
 • "The question seems unimportant"
  synonym:
 • unimportant

1. Inte viktigt

 • "En relativt oviktig egenskap hos systemet"
 • "Frågan verkar oviktig"
  synonym:
 • oviktigt

2. Devoid of importance, meaning, or force

  synonym:
 • insignificant
 • ,
 • unimportant

2. Utan betydelse, mening eller kraft

  synonym:
 • obetydlig
 • ,
 • oviktigt

Examples of using

His opinion was unimportant.
Hans åsikt var oviktig.
Whether the problem is important or unimportant, you must solve it.
Oavsett om problemet är viktigt eller oviktigt måste du lösa det.