Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unfit" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "unfit" till svenska språket

EnglishSwedish

Unfit

[Olämplig]
/ənfɪt/

verb

1. Make unfit or unsuitable

 • "Your income disqualifies you"
  synonym:
 • disqualify
 • ,
 • unfit
 • ,
 • indispose

1. Göra olämplig eller olämplig

 • "Din inkomst diskvalificerar dig"
  synonym:
 • diskvalificera
 • ,
 • olämplig
 • ,
 • indispose

adjective

1. Below the required standards for a purpose

 • "An unfit parent"
 • "Unfit for human consumption"
  synonym:
 • unfit

1. Under de standarder som krävs för ett ändamål

 • "En olämplig förälder"
 • "Olämplig för mänsklig konsumtion"
  synonym:
 • olämplig

2. Not in good physical or mental condition

 • Out of condition
 • "Fat and very unfit"
 • "Certified as unfit for army service"
 • "Drunk and unfit for service"
  synonym:
 • unfit

2. Inte i gott fysiskt eller psykiskt tillstånd

 • Ur skick
 • "Fett och mycket olämpligt"
 • "Certifierad som olämplig för militärtjänst"
 • "Berusad och olämplig för service"
  synonym:
 • olämplig

3. Physically unsound or diseased

 • "Has a bad back"
 • "A bad heart"
 • "Bad teeth"
 • "An unsound limb"
 • "Unsound teeth"
  synonym:
 • bad
 • ,
 • unfit
 • ,
 • unsound

3. Fysiskt osunda eller sjuka

 • "Har dålig rygg"
 • "Ett dåligt hjärta"
 • "Dåliga tänder"
 • "En osund lem"
 • "Oljudande tänder"
  synonym:
 • dåligt
 • ,
 • olämplig
 • ,
 • osund

Examples of using

Tom is unfit for duty.
Tom är olämplig för tjänsten.