Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unfamiliar" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "obekant" till svenska språket

EnglishSwedish

Unfamiliar

[Obekant]
/ənfəmɪljər/

adjective

1. Not known or well known

  • "A name unfamiliar to most"
  • "Be alert at night especially in unfamiliar surroundings"
    synonym:
  • unfamiliar

1. Inte känt eller välkänt

  • "Ett namn obekant för de flesta"
  • "Var uppmärksam på natten särskilt i okända omgivningar"
    synonym:
  • obekant

Examples of using

Tom was threatened with a knife on the street at night by an unfamiliar man and robbed of his money.
Tom hotades med en kniv på gatan på natten av en obekant man och rånades på sina pengar.
On the street at night, Tom was threatened by an unfamiliar man with a knife and robbed of his money.
På gatan på natten blev Tom hotad av en obekant man med kniv och rånad på sina pengar.
The people we meet in books can delight us either because they resemble the friends we hold dear in real life, or because they are unfamiliar people that we are pleased to get to know.
De människor vi möter i böcker kan glädja oss antingen för att de liknar de vänner vi håller kära i verkligheten, eller för att de är obekanta människor som vi är glada att lära känna.