Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unfailing" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "unfailing" till svenska språket

EnglishSwedish

Unfailing

[Osviktlig]
/ənfelɪŋ/

adjective

1. Not liable to failure

 • "A foolproof identification system"
 • "The unfailing sign of an amateur"
 • "An unfailing test"
  synonym:
 • foolproof
 • ,
 • unfailing

1. Inte riskerar att misslyckas

 • "Ett idiotsäkert identifieringssystem"
 • "Ett osvikligt tecken på en amatör"
 • "Ett osvikligt test"
  synonym:
 • idiotsäker
 • ,
 • osviklig

2. Always able to supply more

 • "An unfailing source of good stories"
 • "A subject of unfailing interest"
  synonym:
 • unfailing

2. Alltid kunna leverera mer

 • "En osviklig källa till bra historier"
 • "Ett ämne av osvikligt intresse"
  synonym:
 • osviklig

3. Unceasing

 • "Unfailing loyalty"
 • "Unfailing good spirits"
 • "Unflagging courtesy"
  synonym:
 • unfailing
 • ,
 • unflagging

3. Oupphörlig

 • "Osviktande lojalitet"
 • "Osviktande gott humör"
 • "Oflaggningsfri artighet"
  synonym:
 • osviklig
 • ,
 • oförglömlig