Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unexploded" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "oexploderad" till svenska språket

EnglishSwedish

Unexploded

[Oexploderad]
/ənɪksploʊdɪd/

adjective

1. Still capable of exploding or being fired

 • "Undischarged ammunition"
 • "An unexploded bomb"
  synonym:
 • undischarged
 • ,
 • unexploded

1. Fortfarande kapabel att explodera eller avfyras

 • "Oavlöst ammunition"
 • "En oexploderad bomb"
  synonym:
 • ourladdad
 • ,
 • oexploderad