Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unequal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ojämlik" till svenska språket

EnglishSwedish

Unequal

[Ojämlik]
/ənikwəl/

adjective

1. Poorly balanced or matched in quantity or value or measure

  synonym:
 • unequal

1. Dåligt balanserad eller matchad i kvantitet eller värde eller mått

  synonym:
 • ojämlik

2. Lacking the requisite qualities or resources to meet a task

 • "Inadequate training"
 • "The staff was inadequate"
 • "She was unequal to the task"
  synonym:
 • inadequate
 • ,
 • unequal

2. Saknar de egenskaper eller resurser som krävs för att klara en uppgift

 • "Otillräcklig utbildning"
 • "Personalen var otillräcklig"
 • "Hon var ojämlik med uppgiften"
  synonym:
 • otillräcklig
 • ,
 • ojämlik