Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unearthly" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ojordisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Unearthly

[Ojordiskt]
/ənərθli/

adjective

1. Concerned with or affecting the spirit or soul

 • "A spiritual approach to life"
 • "Spiritual fulfillment"
 • "Spiritual values"
 • "Unearthly love"
  synonym:
 • spiritual
 • ,
 • unearthly

1. Bekymrad över eller påverkar anden eller själen

 • "Ett andligt förhållningssätt till livet"
 • "Andlig uppfyllelse"
 • "Andliga värden"
 • "Ojordisk kärlek"
  synonym:
 • andlig
 • ,
 • ojordiskt

2. Suggesting the operation of supernatural influences

 • "An eldritch screech"
 • "The three weird sisters"
 • "Stumps...had uncanny shapes as of monstrous creatures"- john galsworthy
 • "An unearthly light"
 • "He could hear the unearthly scream of some curlew piercing the din"- henry kingsley
  synonym:
 • eldritch
 • ,
 • weird
 • ,
 • uncanny
 • ,
 • unearthly

2. Föreslår driften av övernaturliga influenser

 • "Ett eldritch-skrik"
 • "De tre konstiga systrarna"
 • "Stubbar...hade kusliga former som av monstruösa varelser" - john galsworthy
 • "Ett ojordiskt ljus"
 • "Han kunde höra det ojordiska skriket från någon slingrande som genomborrade larmet" - henry kingsley
  synonym:
 • eldritch
 • ,
 • konstig
 • ,
 • kuslig
 • ,
 • ojordiskt